תקנון האתר


הגלישה והשימוש באתר זה, על השירותים השונים אשר יינתנו בו ו/או באמצעותו מפעם לפעם (להלן – "האתר") הנם בכפוף להוראות ולתנאים המפורטים להלן.

שימוש באתר מהווה הסכמה להוראות ולתנאים אלה והתחייבות לפעול לפיהם.

מורן קוסמטיקה טבעית מאשרת לך את השימוש באתר זה בכפיפות לתנאי השימוש.

קרא בעיון את תנאי השימוש לפני השימוש באתר. אתר זה זמין לשימושך רק בתנאי שתסכים לתנאי השימוש. הגלישה והשימוש באתר זה, על השירותים אשר ניתנים ו/או יינתנו בו ו/או באמצעותו מפעם לפעם הינם בכפוף להוראות תנאי שימוש אלה. אם אינך מסכים לכל תנאי השימוש אל תעשה שימוש באתר. גלישה ושימוש באתר מהווה הסכמה מצדך להוראות ולתנאים אלה והתחייבותך לפעול על-פיהם.

תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות מנוסחים מטעמי נוחות בלשון זכר, אולם הם מיועדים לנשים וגברים כאחד.

 

המידע באתר והגבלת אחריות

 

התכנים באתר נועדו לספק מידע כללי בלבד ואינם מהווים בשום אופן ייעוץ מקצועי כלשהוא., אין בהם משום המלצה ו/או חוות דעת ו/או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של המשתמש.

 

אתר  www.moranatural.co.il להלן- ("האתר") הינו אתר ברשת האינטרנט, המנהל חנות וירטואלית, ומציע ללקוחותיו מידע ומכירת מוצרים שונים (קוסמטיקה טבעית, סדנאות ורוקחות טבעית וכדומה  (להלן "המוצרים").

 

האתר הינו בבעלות "מורן קוסמטיקה טבעית" כל הרוכש מוצרים ו/או מתעתד לרכוש ו/או לקבל מידע באמצעות האתר ו/או מי שגולש באתר מצהיר ומתחייב כי קרא את התקנון ומסכים להוראותיו.
 

מידע אישי שמוסר המשתמש

המשתמש מאשר כי כל מידע אישי שימסור באמצעות האתר לרבות במסגרת הרישום לקבלת שירותים באמצעות האתר ו/או בעת בקשה לקבלת מידע ו/או הצעות על מוצרים ו/או שירותים של מורן קוסמטיקה טבעית, יימסר מרצונך ומהסכמתך המלאה ויהווה הסכמה ברורה מצדך למורן קוסמטיקה טבעית או למי מטעמה להשתמש בפרטים שמסרת, בכפוף לכל דין.

המשתמש מאשר כי ידוע לו כי מורן קוסמטיקה טבעית עשויה להפעיל תוכנות הצוברות מידע על פעילותו באתר ומנתחות אותה לצורך התאמה טובה יותר של השרות לצרכיו, ואין לו התנגדות לכך.

מורן קוסמטיקה טבעית תהא רשאית לשלוח למשתמשי האתר דואר אלקטרוני ולפנות אליהם בכתב או בעל פה בכל מידע בדבר מבצעים של מורן קוסמטיקה טבעית, חידושים באתר פרסומות מגופים מסחריים נבחרים וכיו"ב, אלא אם יודיע המשתמש בכתב כי אינו מעוניין בכך.

 

המשתמש מאשר כי ידוע לו והוא מסכים שהמידע הנמסר על ידו באתר עשוי להישמר במאגרי המידע של מורן קוסמטיקה טבעית  .

ל-מורן קוסמטיקה טבעית הזכות לשנות מעת לעת את הוראות השימוש והתנאים לשימוש באתר, על פי שיקול דעתה הבלעדית, וכל שינוי יחייב את המשתמש/הגולש ממועד פרסומו באתר.

 

 

תנאי השימוש באתר – רכישת מוצרים וקבלת מידע
 

רשאי לקנות באתר כל אדם מעל גיל 18 שנים או תאגיד רשום בישראל.

הפעולות המתבצעות באתר יהיו אך ורק למטרת קבלת מידע ו/או הזמנת מוצרים. אין לעשות שימוש באתר לכל מטרה אחרת.

 

הזמנתו של הרוכש לקבלת מוצרים תתקבל בתנאי שנתמלאו כל התנאים הבאים: (1) ניתן אישור לביצוע העסקה מחברת האשראי של הרוכש ו/או התשלום הוסדר בדרך מוסכמת; (2) המוצרים המבוקשים נמצאים במלאי; (3) הרוכש מילא טופס הזמנה הכולל את כל פרטי ההתקשרות עימו, למעט אם העסקה נעשית באמצעות הטלפון.

 

מחירים, מוצרים וביצוע הזמנה


לפני ביצוע ההזמנה באתר "מורן קוסמטיקה טבעית", הגולש יתבקש להזין שם מלא, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון וכתובת. בזמן ביצוע ההזמנה, הגולש יתבקש למסור את פרטי כרטיס האשראי שבאמצעותו יבצע את הקנייה וכן את מספר תעודת הזהות של בעל כרטיס האשראי. פרטי כרטיס האשראי ומספר תעודת הזהות אינם נשמרים במאגר הנתונים של האתר.

 

באתר מצולמים מוצרים שונים לרבות תמונות מוגדלות של כל פריט. התמונות נועדו להמחשה בלבד. ליד כל פריט מוצג מחירו בשקלים. משתמש באתר יכול להוסיפו לעגלת הקניות, לאחר שבדק את גודלו ומחירו. ניתן לשנות כמויות, להוסיף ולגרוע פריטים מסל הקניות בכל עת, בסיום ההזמנה יש לאשר את ההזמנה בקופה.
 

במקרה שבוצעה הזמנה למוצר המוצג באתר והתברר כי המוצר אזל, מורן קוסמטיקה טבעית מתחייבת להודיע באמצעות דואר אלקטרוני או טלפונית (על-פי בחירת מורן קוסמטיקה טבעית) ללקוח על החוסר בפריט, ושומרת לעצמה את הזכות להציע חלופה למוצר. במידה והלקוח יאשר את ההזמנה בדואר אלקטרוני או טלפונית, ההזמנה תבוצע. במידה ולא, ההזמנה תבוטל ויימחקו פרטי כרטיס האשראי. במידה והלקוח יהיה מעוניין להמתין לחזרת המוצר למלאי, הזמנתו תמתין עד אשר יחזור הפריט למלאי והוא יקבל על כך הודעה מתאימה.

המשלוח יבוצע עד 10 ימי עבודה מרגע אישור ההזמנה. במידה ובוצעה הזמנה מיוחדת, מועד האספקה יקבע מול המורן קוסמטיקה טבעית בנפרד.

 

פרטי רוכש המוצרים ואבטחת האתר


בעת ביצוע הזמנה לרכישת מוצרים באמצעות האתר, יידרש הרוכש להזין במערכת פרטים אישיים, פרטי ההזמנה, פרטי כרטיס האשראי וכו' (להלן – הפרטים). בעלי האתר ו/או מי מפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לטעות הנעשית על ידי הרוכש בעת הקלדת הפרטים. כמו כן, הנ"ל לא יהיו אחראים במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למקרה שבו פרטי הרכישה לא ייקלטו במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ביצוע פעולות באתר.

הקלדת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית. נגד מוסרי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר ו/או לבעלי האתר ו/או למי מפעיליו ו/או למי ממנהליו ו/או למי מטעמם. במקרה של הקלדה שגויה של פרטים (לרבות הפרטים האישיים של הרוכש), שמורה למורן קוסמטיקה טבעית ו/או מי מטעמה הזכות לפסול את ההצעה.

פרטי הפעולה באתר, לרבות פרטי ההצעה ופרטי הרוכש, אך למעט פרטי כרטיס האשראי, יועברו באמצעות פרוטוקול אבטחה מוצפן (SSL), המקובל בסחר אלקטרוני, לשרת עליו מתנהל האתר. פרטים אלו לא יועברו על ידי המורן קוסמטיקה טבעית ומפעילי האתר לגורמים חיצוניים, למעט כדרוש על מנת, להשלים את פעולות הרכישה שבוצעה על ידי הרוכש. בתשלומים הנעשים באמצעות האינטרנט, הרוכש ימסור את פרטי כרטיס האשראי ישירות לחברת הסליקה, מבלי שיעברו דרך מורן קוסמטיקה טבעית בשום שלב של הרכישה. ברכישות באמצעות הטלפון הרוכש ימסור את פרטי כרטיס האשראי לנציג מורן קוסמטיקה טבעית, וזה יזינם ישירות לשרתי חברת הסליקה, מבלי לשמור את הפרטים בידי מורן קוסמטיקה טבעית.

 

תשלום בגין המוצרים


התשלום מתבצע באמצעות כרטיסי אשראי, והחיוב מתבצע בשקלים. כל המחירים באתר כוללים מע"מ. סך הסכום המחויב יופיע בעגלת הקניות, לאחר אישור ההזמנה ויכלול את כל הפריטים שהוזמנו ויפורטו דמי המשלוח המתאימים להזמנה. פרטי כרטיס האשראי יועברו באמצעות שרת מאובטח של חברת הסליקה כאשר הם מוצפנים, אם בכל זאת בחר המשתמש שלא למסור את פרטי כרטיס האשראי, ניתן להזין את פרטי ההזמנה לצורך יצירת קשר טלפוני, על מנת להעביר את פרטי כרטיס האשראי. אישור ההזמנה וביצועה מותנים בקבלת אישור לעסקה מחברת האשראי דרך חברת הסליקה. במידה ולא ינתן אישור לביצוע העסקה, מורן קוסמטיקה טבעית תיידע את הגולש ובאחריותו לפנות אל חברת האשראי או אל הבנק על מנת לדאוג למסגרת האשראי המתאימה. במידה ולא הסדיר הגולש את מסגרת האשראי, רשאית המורן קוסמטיקה טבעית לבטל את העסקה.

 

מדיניות משלוחים ואספקת מוצרים


המשלוחים יבוצעו למרבית היישובים במדינת ישראל באמצעות חברת שליחים חיצונית ובאמצעות משלוח עד הבית. מחיר משלוח עד הבית הינו כ- 35 ש"ח ובקניה מעל 399 ומעלה ללא עלות. עלות משלוח עד הבית בתוך חיפה בלבד כ- 15 ש"ח ובקניה מעל 399 ומעלה ללא עלות.  


במידה ויבחר הגולש באפשרות איסוף עצמי של הפריט ממחסני מורן קוסמטיקה טבעית, לא יחויב הגולש בדמי משלוח. לא ניתן לבחור באפשרות איסוף עצמי במידה וההזמנה בוצעה והפריט כבר נשלח. במידה והלקוח מעוניין לאסוף את הפריט ממחסני מורן קוסמטיקה טבעית, באחריותו לתאם את איסוף המוצרים עם מורן קוסמטיקה טבעית.


אספקת המוצרים במשלוח מחוץ לחיפה תתבצע עד 14 יום ממועד ההזמנה. במידה והאספקה מתעכבת או אינה מתאפשרת, מכל סיבה שהיא (מגיפה, סגר, מצב בטחוני, מזג אויר וכד'), מורן קוסמטיקה טבעית תמצא פתרון חלופי המקובל על שני הצדדים. מורן קוסמטיקה טבעית תקבל את ההחלטה הסופית בנוגע לביטולו של כל משלוח.


מורן קוסמטיקה טבעית שומרת לעצמה את הזכות לעדכן מעת לעת, בהתאם לצורך, את מחירי המשלוחים.

 

החזרת מוצרים וביטול הזמנות


ניתן לבטל הזמנה שנעשתה באתר האינטרנט (למעט הזמנות מיוחדות כמפורט למטה), כל עוד לא נשלחו המוצרים על ידי המורן קוסמטיקה טבעית או מי מטעמה אל הכתובת שנמסרה. ההודעה על ביטול ההזמנה תיעשה טלפונית.


מוצר אשר הגיע לבית הלקוח ולא נעשה בו שימוש והוא שלם באריזתו המקורית, ניתן להחזיר למורן קוסמטיקה טבעית תוך 14 יום ע"י משלוח אל המורן קוסמטיקה טבעית (המשלוח ישולם ויבוצע ע"י הלקוח).

 

האחריות להחזרת המוצר בשלמותו, באופן תקין חלה על הלקוח המזמין.
כרטיס האשראי אשר חויב בעסקה, יזוכה במחיר המוצר המוחזר, לאחר בדיקת תקינות המוצר ע"י מורן קוסמטיקה טבעית. 


לא יזוכו עלות מוצר ודמי המשלוח אשר שולמו במידה ובוצעה הזמנה עבור מוצר מיוחד לבקשת המזמין שאינו נמכר באופן שוטף, או הזמנת מוצר אשר אינו מוחזק במלאי בשוטף, לא תהיה אפשרות להחזיר מוצר זה, בהתאם לחוק להגנת הצרכן.

 

בעלות ושמירה על זכויות
אתר זה, המידע, התמונות, הרעיונות התכנים הניתנים להורדה ממנו ואלמנטים נוספים המתפרסמים בו עשויים להיות מוגנים עפ"י דיני זכויות יוצרים בישראל ובחו"ל. בכפוף לעשיית שימוש הוגן בלבד על-פי דינים אלה, אין להעתיק, לשנות, להפיץ, או לעשות שימוש מסחרי במידע, אלא ברשות בעלי הזכויות.

כל התכנים סימני ושמות המסחר שבאתר לרבות התמונות הינן קניינה של מורן קוסמטיקה טבעית ואין לעשות בהם כל שימוש מכל מין וסוג שהוא, אלא אם ניתנה הסכמה מראש ובכתב.

השימוש באתר למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להעתיק ו/או להשתמש ו/או לאפשר לאחרים להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים בפרסומים אלקטרונים וכו' לכל מטרה בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, שאינה לצורך שימוש אישי ופרטי .
 

הגבלת אחריות
 

מורן קוסמטיקה טבעית שואפת לכך שכל מוצריה יהיו תקינים ובאיכות הגבוהה ביותר. יחד עם זאת, ייתכנו מקרים בהם קיים ליקוי כלשהוא באי אלו מהמוצרים. במקרה כזה, זכאי הרוכש לפנות למורן קוסמטיקה טבעית ולהתריע על כך. מורן קוסמטיקה טבעית תבדוק את התלונה ותהא רשאית להחליף את המוצר הלקוי במוצר זהה או לזכות את הקונה בסך התמורה ששולמה על אותו המוצר, לפי שיקול דעתה הבלעדי של מורן קוסמטיקה טבעית.

מורן קוסמטיקה טבעית לא תהיה אחראית על כל נזק שעלול להיגרם כתוצאה משימוש בלתי הולם או שגוי במוצרים.

התמונות באתר מיועדות להמחשה בלבד. יודגש, כי ייתכנו הבדלי בצבעים או שינויים אחרים בין מראה המוצר בתמונה לבין המוצר במציאות.
 

בכל מקרה חבות מורן קוסמטיקה טבעית, תחת כל עילה משפטית שהיא, בגין מוצרים הנזכרים בסעיף זה לא תעלה מעבר לגובה התמורה ששולמה בפועל על המוצר/השירות שהוזמנו ע"י הרוכש.

 

סמכות שיפוט

על השימוש באתר וכל הנובע משימוש כזה יחולו דיני מדינת ישראל, ולבתי המשפט במחוז תל אביב- יפו תהא סמכות השיפוט הבלעדית והיחידה בכל עניין הקשור בהם.